Kickken Bouwtechnisch Advies

Voor de volgende werkzaamheden kunt u bij mij terecht:

Bouwkundig advies

 • Bouwkundig advies bij verbouwing en renovatie van woningen. Heeft u een woning en weet niet hoe de verbouwing aan te pakken dan kan een advies van een onafhankelijk adviseur hulp bieden. Het advies kan betreklking hebben op technische zaken zoals het weghalen van wanden, hoe te isoleren, of het inbraakveilig maken van de woning.
 • Inspectie en beoordeling van de technische staat van woningen. Naast aankoopkeuringen kunnen ook vooropnamen worden gemaakt.
  De rapportagen van de aankoopkeuring kan de worden uitgebreid met een rapportage die nodig is voor het verkrijgen van een Nationale Hypotheekgarantie.
  De vooropname is van belang voor het vaststellen van de technisch staat van bijvoorbeeld een woning op het moment dat er in de naaste omgeving (bouw)werkzaamheden gaan worden uitgevoerd. Hierbij wordt o.a. vastgelegd welke schade al aanwezig is. Na afloop van de werkzaamheden kan vervolgens een herhaalde opname worden gemaakt om vast te stellen of mogelijke schade is ontstaan of de reeds aanwezige schade is verergerd.

Bouwschade

 • Beoordeling van bouwkundige schadegevallen, met name op het gebied van houttoepassingen. Naast het opstellen van een rapport met de bevindingen wordt ook een hersteladvies opgesteld. Voor enkele voorbeelden van beoordeelde bouwkundige schades zie schade-expertise.

CE-markeringen

 • Ondersteuning en advies bij het opstellen van de benodigde documenten voor de verplichte CE-markeringen van bouwproducten. Hierbij kan o.a. gebruik worden gemaakt van de tool EasyDOP. Met deze tool kan op een eenvoudige wijze de Prestieverklaring en de benodige etiketten voor op het product worden aangemaakt. Voor meer informatie over de tool en het gebruik ervan zie EasyDOP.
 • Onderhoud van de module CE-markeringen. In deze module zijn alle productnormen opgenomen die van belang zijn voor de CE-markering Bouwproducten. Voor meer informatie over de module zie CE markeringen module.

Overige

Naast de bovenstaande werkzaamheden kunt u bij mij terecht voor:

 • Het opstellen en actualiseren van cursusteksten op het gebied van hout en houttoepassingen.
 • Het verzorgen van lezingen en cursussen op het gebied van hout en houttoepassingen. Enkele voorbeelden van verzorgde lezingen zijn:
  - Bouwsystemen in hout, verzorgt voor de Vereniging van Houtsoortenverzamelaars. Zie Bouwsystemen.
  - Woningonderhoud, verzorgt voor de Bewonersvereniging Koningshof te Pijnacker. Zie Woningonderhoud.
 • Vormgeving van tijdschriften en publicaties. Enkele voorbeelden zijn:
  - De Houtconstructeur, het verenigingsblad van de Vereniging van Houtconstructeurs VHC Zie Houtonstructeur.
  - Wijkblad van de Bewonersvereniging Koningshof te Pijnacker. Zie Wijkblad.

Download hier mijn Algemene Voorwaarden.