Privacyverklaring Kickken Bouwtechnisch Advies

Kickken Bouwtechnisch Advies, gevestigd aan Grevelingen 6, 2641 XZ Pijnacker, gaat zorgvuldig om met uw persoons- en bedrijfsgegevens. Onder persoons- en bedrijfsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot uw organisatie, bijvoorbeeld naam, adres, gegevens contactpersonen of e-mailadres.
De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Verordening helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld.

Contactgegevens

 • Naam Kickken Bouwtechnisch Advies
 • Adres: Grevelingen 6
 • Postcode: 2641 XZ
 • Woonplaats: Pijnacker
 • Telefoon: 015-3694541
 • E-mail: info@kickken-bouwtechnischadvies.nl
 • Functionaris Gegevensbescherming van Kickken Bouwtechnisch Advies: J.A.M. Kickken Hij is te bereiken via info@kickken-bouwtechnischadvies.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kickken Bouwtechnisch Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoons¬gegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kickken Bouwtechnisch Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om diensten bij u af te leveren
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Wettelijk verplichte gegevens zoals nodig voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Kickken Bouwtechnisch Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kickken Bouwtechnisch Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kickken Bouwtechnisch Advies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uit¬voering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kickken Bouwtechnisch Advies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In de volgende situaties kunt u een verzoek doen bij Kickken Bouwtechnisch Advies

 • U wilt weten welke gegevens we van u verwerken (artikel 15 AVG).
 • U wilt uw gegevens laten aanpassen (artikel 16 AVG).
 • U wilt gegevens laten verwijderen (niet altijd mogelijk vanwege wetgeving of regeling/richtlijn)(artikel 17 AVG).
 • U wilt dat we uw gegevens beperkt verwerken (niet altijd mogelijk) (artikel 18 AVG).
 • U wilt bezwaar maken (artikel 21 AVG).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kickken Bouwtechnisch Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@kickken-bouwtechnischadvies.nl

Download hier de Verklaring.