Overige schades

In het ruim van de woonboot heerste een hoge vochtigheid waardoor het houtvochtgehalte van de spanten te hoog werd en houtrot kans kreeg.
De enige oplossing was de spanten te vervangen door verduurzaamd hout of hout uit een hoge duurzaamheidklasse.

Omdat de gevelstijlen te groot waren om uit een stuk te maken heeft de aannemer ervoor gekozen om ze te lamineren. Ondanks het gebruik van een waterbestendige D4-lijm delamineerde het hout al tijdens de uitvoering van de bouw.
De oorzaak was een onvoldoende persdruk door het gebruik van lijmklemmen in plaats van een lijmpers.

Bij deze dakgoot kwam na twee jaar de verf los van het triplex. Door een lekkage in het dak kwam er water in de houten gootconstructie. Daarnaast bleek dat het triplex met een botte zaag was gezaagd. Hierdoor waren bij de sneden haaks op de houtvezels de houtvezels niet doorgezaag maar kapotgeslagen wat leidde tot gaten ter plaatse van het kopse hout. De gebruikelijke sealers zijn onvoldoende om deze gaten af te dichten waardoor er water in de plaat kon dringen met aantasting en verfonthechting tot gevolg.

Enkele jaren nadat de logbouw woning opnieuw was geschilderd trad er op meerdere plaatsen houtrot op. Omdat bij het schilderen op het kopse hout een onvoldoende dikke verflaagdikte was aangebracht kon water gemakkelijk in het kopse hout dringen.

Een fraais stukje vakwerk. Bij de reparatie van de aangetaste logs was een nieuw stuk hout ingelijmd. Maar omdat hierdoor de beide logs star met elkaar werden verbonden konden ze niet meer vrij t.o.v. elkaar werken met dit gevolg.