Kozijnen

Er is op de onderdorpels een aluminium slijtdorpel aangebracht, waarbij er geen rekening is gehouden met eventuele afwatering. 

Het water verzamelde zicht onder de slijtdorpels en kreeg de gelegenheid om in de kozijnverbindingen te trekken. Hierdoor is houtrot ontstaan.

Dit raam sluit te strak aan op de onderdorpel. 

Hierdoor kan zich vocht ophopen tussen dorpel en raam. Het vocht trekt in het raam met deze gevolgen.

Deze Oregon pine onderdorpel van een kozijn was weliswaar afgewerkt, maar doordat het kozijn een winter lang buiten had gestaan, in een plas water, was er toch blauwschimmel ontstaan.

Als gevolg van een verkeerde detaillering ontstonden in de afwerking van de gevel, door het drogen van het hout, scheuren in de gipsvezelplaten.