Kickken Bouwtechnisch Advies
ir. J.A.M. (Sjef) Kickken
Grevelingen 6
2641 XZ Pijnacker
Tel: 015 - 369 45 41
E-mal: info@kickken-bouwtechnischadvies.nl
KvK Den Haag 27171622
OB-nr. NL099619222B01

Op alle werkzaamheden zijn de voorwaarden van toepassing als genoemd in:
“De Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur” DNR 2011 welke is gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011.
Download hier de DNR2011 en de Toelichting op de DNR 2011.