Kickken Bouwtechnisch Advies is op 1 mei 1998 opgericht door de huidige eigenaar Sjef Kickken.

Wie is Sjef Kickken?

In 1978 ben ik afgestudeerd aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Na mijn afstuderen heb ik anderhalf jaar gewerkt als bouwkundig adviseur bij de Koninklijke Luchtmacht. De werkzaamheden waren met name het beoordelen van de noodzaak van bouwkundige voorzieningen.

Rigips Benelux BV  (tegenwoordig Saint-Gobain Gyproc)

In 1980 ben ik in dienst getreden bij Rigips Benelux BV in Vianen waar ik heb gewerkt als medewerker Onderzoek en Technische Service. Mijn werkzaamheden bestonden uit:

 • Het adviseren van o.a. architecten en verwerkers op het gebied van akoestiek, bouwfysica, brandwerendheid en montagetechnieken
 • De ontwikkeling en beproeving van wand- en plafondsystemen, en deze voorzien van de benodigde keuringsrapporten
 • Beleidsadvisering bij o.a. de invoer van nieuwe producten en het schrijven van technische documentatie
 • Het ontwerp van een geautomatiseerd calculatiesysteem voor lichte scheidingswanden
 • de verzorging van cursussen en presentaties aan o.a. technische scholen en verwerkers
 • Coördinatie en implementatie van geautomatiseerde managementinformatie systemen en systemen voor elektronische berichtenuitwisseling (EDI)

TNO-Bouw

Na 11 jaar was ik toe aan een nieuwe uitdaging en ben in 1991 gaan werken als Wetenschappelijk medewerker bij het Centrum voor Houttechnologie van TNO-Bouw. 
Hier ben ik bezig geweest met:

 • Onderzoek en advisering met betrekking tot de toepassing van hout, houtachtige plaatmaterialen, lijmen en afwerktechnieken in bouwkundige constructies, geveltimmerwerk, parketvloeren, pallets enz.
 • Onderzoek op het gebied van laminaatvloeren, houtachtige parketvloeren
 • Onderzoek naar de oorzaken van bouwkundige schades op het gebied van afbouw
 • Secretaris norm- en studiecommissie plaatmaterialen

Kickken Bouwtechnisch Advies

In 1998 was ik van mening dat ik er aan toe was om een eigen bouwkundig adviesbureau te beginnen en heb toen Kickken Bouwtechnisch Advies opgericht. Sindsdien heb ik de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Onderzoek naar de consequenties van de invoering van het Bouwbesluit 2003 en 2012 voor houten bouwdelen zoals gevels, kozijnen, ramen, deuren en trappen.
 • Ondersteuning bij het herzien van de richtlijn Kwaliteit van Houten Gevelelementen, KVT, in opdracht van de NBvT.
 • Opstellen van rekenmodellen in Microsoft Excel voor de bepaling van de warmteweerstand en warmtedoorgang van houten buitendeuren en houten gevelelementen, in opdracht van het GND en de NBvT.
 • Begeleiding bij het opstellen van Nederlandse Normen en Nationale Beoordelingsrichtlijnen.
 • Ondersteuning en advies bij de CE-markering van bouwproducten.
 • Opbouw van de database CE-markeringen, de CE-Module, van de Rijksoverheid voor het zoeken naar producten die moeten zijn voorzien van een CE-markering. Meer informatie hierover is te vinden op Contactpunt Bouwproducten.
 • Beoordeling van schadegevallen bij houttoepassingen voor diverse opdrachtgevers, waaronder aannemers, Verenigingen van Eigenaren en particuliere opdrachtgevers. Zie Schade-expertise.
 • Hoofdredactie van de Houtdocumentatie, een losbladig werk met informatie over hout en houttoepassingen, uitgegegeven door achtereenvolgens Ten Hagen&Stam Uitgevers, SDU en BIM-media
 • Coördinatie werkgroep Kalibratie Eurocode Hout. In dit project zijn aan een aantal houtconstructies vergelijkende constructieberekeningen gemaakt. De constructies werden berekend conform de Nederlandse TGB-normen (NEN 6700, NEN 6702 en NEN6760) en de overeenkomstige Eurocodes (NEN-EN 1990, NEN-EN 1991 en NEN-EN 1995), in opdracht van de Technische Universiteit Delft.
 • Coördinatie Europees onderzoeksproject naar CE-markering kozijnen, ECWINS.
 • Opstellen en actualiseren van cursusteksten i.s.m. Kenniscentrum SH&M.
 • Inventarisatie en keuze van software voor bouwfysische berekeningen voor SHR.
 • Controleberekeneningen voor de sterkte van diverse ankers voor de houtbouw.
 • Lezingen en cursussen verzorgt, o.a. voor het HoutOpleidingscentrum.
 • Brochures opgesteld voor het Centrum Hout en het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten.

Download hier mijn CV.