Kickken Bouwtechnisch Advies, sinds 1998 het adres voor:

  • Advisering bij toepassing van hout in de bouw
  • Bouwkundige schade-expertise
  • Advies bij de toepassing van Bouwbesluit en Woningwet
  • Advies bij de toepassing van de Verordening bouwproducten (CE-markering bouwproducten)
  • Aankoopkeuringen en vooropnamen woningen
  • Opstellen van cursusteksten
  • Opstellen van technische documentatie
  • Verzorgen van presentaties