Kickken Bouwtechnisch Advies, sinds 1998 het adres voor:

  • Aankoopkeuringen en vooropnamen woningen
  • Advisering bij toepassing van hout in de bouw en in constructies
  • Bouwkundige schade-expertise
  • Bouwfysische adviezen voor bouwdelen
  • Verzorgen van presentaties
  • Opstellen van cursusteksten
  • Ondersteuning bij het opstellen richtlijnen voor de beoordeling van bouwproducten
  • Opstellen van technische documentatie
  • Ondersteuning bij de toepassing van Bouwbesluit, Woningwet, Verordening bouwproducten